Polish (Poland)English (United Kingdom)

Oferta Rolnicza

Wykwalifikowany i dowiadczony personel firmy Stefan Dynerowicz wykonuje usugi agrotechniczne najnowoczeniejszym sprztem, gwarantujc bardzo niskie straty surowca ze wzgldu na wysok jako i precyzj wykonywanych prac.

wiadczymy nastpujce rodzaje usug:

  • siew zb (siewniki Vaderstad- Spiryd szer. 6 m)
  • orka (pugi Gregore Benson)
  • uprawa ziemi (cikie agregaty Top Down, lekkie Cerier , brony talerzowe cikie)
  • prasowanie somy (prasy Krone)
  • koszenie zb (kombajnem New Holland, Claas ,Fendt )
  • koszenie kukurydzy na ziarno (kombajnem New Holland, Claas ,Fendt )
  • transport zb
  • usugi adowarek teleskopowych Manitou